NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


AUTORTIESĪBAS


Mēs un citi satura sniedzēji patur visas autortiesības un citas īpašuma tiesības jebkurā vietnes satura, lapas dizaina (izkārtojuma) un izmantoto programmatūru gadījumā.


Lai atkārtotu, citētu vai citādi izplatītu mājaslapā publicēto informāciju, jums ir iespēja tam iegūt mūsu atļauju un ievietot saiti uz avota saturu.


Jūs nedrīkstat mainīt vai izņemt jebkādu saturu saistībā ar autortiesībām, preču zīmēm vai patentiem.


Tādā gadījumā, ja jūs mājas lapā publicējiet informāciju (komentāri, viedokļi, fotogrāfijas, video u.t.t.), jūs piešķirat mums visur un vienmēr derīgas tiesības šo saturu izmantot, kopēt, padarīt to pieejamu sabiedrībai vai izdzēst.


KONFIDENCIONALITĀTES NOTEIKUMI


Mēs neuzskaitam un neuzglabājam mājaslapas lietotāju personas datus.


Mūsu mājas lapā darbojas sīkdatnes (cookies), ko izmanto vietnes saturu apmeklējuma un popularitātes statistikas vajadzībām. Mums ir tiesības nodot anonīmu statistikas informāciju trešajām personām. Jums ir tiesības bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā interneta pārlūkprogrammā.


AIZLIEGUMI


Mūsu mājaslapā nav pieļaujamas tādas darbības, kā etniskā, rasu, reliģiskā vai sociālā naida kurināšana, vardarbība un diskriminācija, neslava un dizinformācija. Citas personas datus šajā vietnē aizliegts izvietot.


Portāla lietotājiem ir aizliegts ievietot jebkāda veida informāciju, kas pārkāpj cieņu, godu, tiesības uz privātumu, īpašuma tiesības un citas konstitucionālās indivīdu tiesības. Tāpat ir aizliegts ievietot informāciju, kuras izplatīšana ir pretrunā ar Latvijas tiesību aktiem.


Aizliegts izvietot saites uz interneta lapām, kurās ietvertā informācija kūda uz vardarbību, diskrimināciju vai cita veida noziedzīgu darbību.


Lietotājam ir aizliegts apzināti kaitēt mājaslapas raitai darbībai, kā arī traucēt to izmantot citiem.


GARANTIJAS ATRUNA


Mēs cenšamies nodrošināt netraucētu mājaslapas darbību, tomēr nesniedzam lietotājiem nekādas garantijas par tās nepārtrauktu darbību un pastāvīgu pieejamību. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt vietnes darbību vai konkrētu daļu no tās.


Mēs neesam atbildīgi par vietnes satura kļūdām. Mēs varam veikt izmaiņas vai labojumus tajā jebkurā laikā.


Mēs neesam atbildīgi par lietotāju publicēto saturu un komentāriem, bet mēs paturam tiesības to rediģēt, ja ir pārkāpti šo noteikumu vai tiesību akti. Mums ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, jebkurā laikā izdzēst portāla lietotāju komentārus.


Izmantojot šo mājaslapu, jūs piekrītat un apliecināt, ka jebkura sastāva sastāvdaļa, kuru jūs lasītu vai lejupielādētu, tiek izvēlēta tikai pēc jūsu ieskatiem un  tikai jūs esat atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to apskati.


Tiktāl, cik to pieļauj obligātās tiesību normas, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kādus var ciest lietotāji vai trešās personas, saistībā ar mājaslapas satura disfunkciju vai trešās iesaistītās puses sniegtās informācijas taisnīgumu un leģitimitāti.


Gadījumos, kad mājaslapa satur saites uz citām interneta vietnēm, mēs neesam atbildīgi par saturu, informāciju, ko tās satur, un neuzrauga šīs vietnes.


CITI


Mums ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izņemt lietotāju augšupielādēto informāciju no publiskas apskates, ja tā ir pretrunā ar mājslapas noteikumiem, pārkāpj likumīgās trešo personu intereses vai Latvijas tiesību aktus.


Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, leģimatīvu prasību no tiesībaizsardzības iestādēm gadījumā, mēs nododam visu pieejamo informāciju par lietotāju attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm.


Šādos gadījumos tiek piemēroti Latvijas Republikā pastāvošie noteikumi un likumdošana.


KOMENTĀRI


Mēs paturam tiesības dzēst komentārus, kas:


Ir aizskaroši.


Ir vulgāri.


Ir bīstami.


Veicina vardarbību, rasu, nacionālo, reliģisko vai kādu citu naidu.


Nav par saturu, kas saistīts ar attiecīgo tēmu.


Ja komentētājs daudzas reizes atkārto vienu un to pašu tekstu.


Reklāmas komentāros ir aizliegtas. Komentāri, kas publicēti, lai reklāmetu produktu, pakalpojumu, mājaslapu vai tekstu tiks dzēsti.


Par komentāriem tieši un individuāli atbildīgs to publicētājs, kurš var tikt saukts pie kriminālatbildības, administratīvās vai civiltiesiskās atbildības par apmelojošu, publisku vai privātu informācijas publicēšanu, reputāciju un cieņu aizskarošu, etniskās vai cita veida naidu izraisošiem paziņojumu veikšanu, kūdīšanu uz vardarbību vai citām nelikumīgu darbībam.


KONTAKTINFORMĀCIJA

Adrese:

RIGA, Latvia

Telefons:

+37064158597

Biroja darba laiks:

Pir. - Piekt. / 9.00h - 16.00h

UZTICAMS E-VEIKALS

UZTICAMS ZĪMOLS LATVIJĀ

ĀTRA PIEGĀDE LATVIJĀ

KVALITĀTES GARANTIJA

PLAŠA APĢĒRBU IZVĒLE

ATPAKAĻATGRIEŠANAS GARANTIJA

PROFESIONĀLS SERVISS

DRAUDZĪGA NORĒĶINU SISTĒMA AR KURJERU

Apģērbs Gallery